Prøv for 0 kr.

Juridisk informasjon

Kjære leser

Informasjonen du finner på denne hjemmesiden, blir løpende gjennomgått og kontrollert. All informasjonen er derfor så vidt vi vet korrekt. På tross av disse forholdsreglene kan vi imidlertid ikke utelukke at enkelte feil kan forekomme. Bonnier Publications International og Wype.no påtar seg ikke noe ansvar for eventuelt bry eller eventuelle skader som måtte oppstå i forbindelse med den enkelte lesers bruk av informasjon som er lagt ut på denne hjemmesiden.

Eksterne koblinger
Vi gjør oppmerksom på at Wype.no inneholder koblinger til sider som ikke driftes av Bonnier Publications International AS, og derfor kan vi ikke kan påta oss noe ansvar for innholdet på disse sidene.

Opphavsrett
Tekst, grafikk, bilder, lyd og annet innhold på denne nettsiden er beskyttet under lov om opphavsrett. Bonnier Publications forbeholder seg alle rettigheter til innholdet, inkludert retten til å utnytte innhold med tanke på tekst- og datamining, jf. § 11b i Opphavsrettsloven og artikkel 4 i DSM-direktivet.
Med mindre annet er oppgitt, har Wype opphavsrett til alt materialet på denne hjemmesiden. Materialet kan ikke brukes i ervervsøyemed uten tillatelse. Materialet fra hjemmesiden kan bare siteres med tydelig kildeangivelse. Ervervsmessig bruk av materialet krever godkjenning av:

Bonnier Publications / Wype
Strandboulevarden 130
2100 København Ø

Med vennlig hilsen
Wype / Bonnier Publications International AS